บทเรียน ๗ ปี www.teenpath.net กับพันธกิจชี้โพรงให้กระรอกปลอดภัย

244

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การพัฒนาเว็บไซต์ว่าด้วยเพศศึกษาตลอดระยะเวลา ๗ ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๕๑ ขององค์การแพธ (PATH) ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.teenpath.netบทเรียนจากการนำเทคโนโลยี เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อสื่อสารเรื่องเพศและเพศศึกษากับกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะสื่อสารเรื่องราวในทำนองเดียวกันถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตนกำลังทำงานอยู่ด้วย โดยเฉพาะหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของสื่อออนไลน์ ประการสำคัญ

นอกจากการทำหน้าที่ ชี้โพรงให้กระรอกปลอดภัย แล้ว องค์การแพธหวังว่าบทเรียนเล่มนี้คงจะเกิดมรรคผลในการสร้างความกระจ่างและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศของสังคมไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here