รักที่เป็นสุขและปลอดภัย…อยู่ในมือเรา

188

เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั้นเป็นความรับผิดชอบที่ควรเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน แล้วจึงก้าวไปสู่คู่ของเรา

          การหาซื้อและหาความรู้เรื่องอุปกรณ์เพื่อป้องกันท้อง ป้องกันโรค จึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย ปัจจุบันวัยรุ่นหาซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นจากร้านยามากขึ้น ที่สำคัญเรามีสิทธิที่จะซักถามผู้ขายเรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดที่เราและคู่ต้องการและเห็นร่วมกันว่าเหมาะสม รวมทั้งควรอ่านเอกสารกำกับยาหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจวิธีการใช้อย่างถูกต้องก่อนใช้           การซักถามมากขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเภสัชกรประจำร้านยา จะช่วยให้เรามั่นใจในการใช้ที่ถูกวิธีและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับชีวิตของเรามากขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here