ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก

557

ผู้หญิง.. เมื่อทราบว่าตัวเองท้องไม่พร้อม อาจสับสน วิตกกังวลไม่รู้จะคุยกับใคร พยายามหาทางออกให้ตนเอง และอาจไร้ทิศทาง

ผู้ชาย.. เมื่อทราบว่าผู้หญิงท้อง ก็สับสนไม่แพ้กัน ไปไม่ถูกจำนวนมากเดินออกจากปัญหาเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรโดยทิ้งภาระไว้เบื้องหลัง

พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู: เมื่อทราบว่าลูกสาว ลูกศิษย์ท้องก็ต้องคิดหนัก ชีวิต-อนาคต-ภาระข้างหน้า กังวลชื่อเสียง-หน้าตาของครอบครัว/โรงเรียน และหาทางออกด้วยวิธีของตัวเองโดยไม่กล้าบอกใคร

ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง: เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายท้องไม่พร้อม ใจก็คิดอยากช่วยเหลือแนะนำ แต่ก็ไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจทางเลือก และอาจสับสนกับตัวเองหากทางเลือกคือการทำแท้ง จึงปล่อยให้ปัญหาผ่านเลยไปในที่สุด

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาและคนใกล้ตัวตลอดจนผู้ให้บริการหาทางออกในเบื้องต้นได้อย่างเข้าใจ มีทิศทางและให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิต ในเรื่องที่สังคมไทยมักไม่สื่อสารกัน ทั้งเรื่องทางเลือกวิธีการพูดคุยกับคนใกล้ตัว การตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม

เพราะ “ชีวิต” ยังมีทางเลือกเสมอหนังสือเล่มนี้ส่งเสริมทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละคน

ที่อาจไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกัน โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้นแบบไม่ตีตรา และหวังว่าทางเลือกนั้น จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here