ชีวิตมีทางเลือก ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก

384

หนังสือเล่มนี้ ส่งเสริมทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมทุกคนที่อาจไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกัน โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้นแบบไม่ตีตราและหวังว่าทางเลือกนั้น จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here