ก้าวทัน…วัยทีน

178

ขอต้อนรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเปิดอ่านหนังสือที่มีความสดใสทั้งเนื้อหาและหน้าตา เหมือนคนอ่านไง!!

โครงการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” องค์การแพธหวังว่าผู้อ่านโดยเฉพาะวัยแรกรุ่น จะได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้านจาก “ก้าวทัน…วัยทีน” ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายและโดนใจวัยรุ่นให้คลายความสงสัย สับสน กังวลใจ และสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ ได้

“ก้าวทัน…วัยทีน” เป็นสื่อทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตวัยรุ่น ซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ นอกจากนั้นเรายังหวังว่า “ก้าวทัน…วัยทีน” จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นให้เข้าใจธรรมชาติของวัยและเท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย

“ก้าวทัน….วัยทีน” เป็นเพียงก้าวแรกที่นำวัยรุ่นสู่การเรียนรู้เรื่องเพศในมุมอื่นๆ ประเด็นใหม่ๆ ที่แต่ละคนจะพบในวันข้างหน้า ยังมีคำถามอีกมากมายที่รอคอยการค้นหาคำตอบด้วยความรอบรู้ เท่าทัน และมั่นใจของพวกเราที่ได้เริ่มต้นแล้ว…ในวันนี้

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here