เรื่องลับบททางรัก

161

“เรื่องเพศ…ใครๆ ก็อยากรู้” คำพูดเช่นนี้เป็นจริงอย่างที่ว่าไว้ จากประสบการณ์ของการทำงานในเว็บไซต์ www.teenpath.net  ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ นับรวมได้ ๗ ปีแล้ว พบว่าในช่วงปีแรกๆ คำถามเรื่องเพศที่ถูกโพสต์ (post) ไว้บนเว็บบอร์ดมากที่สุด (FAQ-Frequently Asked-Question) ได้แก่ สัมพันธภาพทางเพศ การคุมกำเนิด และสุขภาพทางเพศ

ต่อมา แนวคำถามเริ่มหลากหลาย และยากขึ้น เช่นการค้นหาตัวเอง เรื่องรักเพศเดียวกัน และท้องไม่พร้อม โดยระยะหลัง รายละเอียดของคำถามเริ่มซับซ้อน ครอบคลุมมากกว่าเรื่องสุขภาพทางเพศ แต่เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยมหรือความเชื่อที่ได้ยินหรือถูกปลูกฝังมาอย่างเหนียวแน่น ความคาดหวังต่อคู่หรือคนในครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ บรรดา “พี่แพ็ท”  ที่ช่วยกันตอบปัญหาข้างต้น ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นเนื้อหาคำถามนั้น เวียนวนอยู่เรื่องเดิมๆ เพียงแตกต่างกันในแง่การใช้สำนวนภาษา และยังมีแนวโน้มที่สะท้อนถึงผลกระทบของ “การไม่ประสีประสาเรื่องเพศ” (คือ การขาดโอกาสเรียนรู้เรื่องเพศที่รอบด้าน) สังเกตได้ว่า ในช่วงหลังๆ ผู้ถามเรื่องหนักๆ เช่น ท้องไม่พร้อม ทำแท้ง ยาคุมฉุกเฉิน ฯลฯ ต่างอยู่ในกลุ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆ

“พี่แพ็ท” ในเว็บไซด์ทีนแพธ จึงเป็นคนที่เด็กและเยาวชนไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่ง ที่เขาสามารถสอบถามเรื่องเพศ ตั้งแต่ประเด็นพื้นฐานจนถึงเรื่องยากๆ ได้อย่างสะดวกใจเพราะ “พี่แพ็ท” พยายามสื่อสารเรื่องเพศโดยไม่ตำหนิติเตียนให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา ใช้ภาษาง่ายๆ มองเรื่องเพศอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วยังเชื่อมโยงให้คิดถึงประเด็นอื่นที่ควรใส่ใจควบคู่ไปด้วย เช่น การป้องกันโรค ความรู้สึกพึงพอใจต่อตนเอง การสำรวจตนเองและแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

“พี่แพ็ท” รู้ดีว่า แต่ละวันย่อมมีเด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังเติบโต พร้อมความอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศซึ่งเป็นธรรมชาติของวัย หรือมีหลายคนกำลังเผชิญปัญหาที่หาคนเข้าใจได้ยาก ทุกคำถามจึงมีคุณค่าเสมอ เพียงรู้ว่ามีใครสักคนที่รอว่า เมื่อไหร่นะ…พี่แพ็ทจะตอบคำถามของผมหรือของฉัน สักที!

ยินดีต้อนรับ…..คำถามต่อไป…

“การตั้งคำถาม คือ ก้าวแรกของการเรียนรู้”

จาก พี่แพ็ท

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here