คู่มือการใช้หนังสั้น “รูดม่านออก คุยเรื่องเพศ” และ “เอดส์ รักษาได้”

181

คู่มือการใช้หนังสั้น “รูดม่านออก คุยเรื่องเพศ” และ “เอดส์รักษาได้” นี้ใช้ประกอบการฉายวีซีดีหนังสั้น เพื่อการแลกเปลี่ยนและสร้างการเรียนรู้ในเรื่องเอดส์และเพศอย่างรอบด้านให้แก่ผู้ชมหนังสั้น “รูดม่านออก คุยเรื่องเพศ” และ “เอดส์รักษาได้” ประกอบด้วยหนังจำนวน ๘ เรื่อง โดย ๗ เรื่องแรกมาจากโครงการ “หนังม่านรูด” และเรื่องสุดท้ายมาจากมูลนิธิ WEB Foundation

โครงการ “หนังม่านรูด” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจสามารถผลิตหนังสั้นในการสื่อสารเรื่องเพศเอดส์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งหวังว่าหนังสั้นที่ผลิตขึ้นจะเป็นสื่อที่สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่เยาวชนและสาธารณชน

คณะทำงานหนังม่านรูดซึ่งประกอบด้วย ผู้กำกับภาพยนตร์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ และคนทำงานด้านเพศศึกษา/เอดส์ ได้ร่วมกันกำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อประกวดในโครงการครั้งแรก (๒๕๔๗) ว่า “ปรารถนาและปลอดภัย” (Desire and Safety) แนวคิดหลักของโครงการครั้งที่ ๒ (๒๕๔๘) คือ “เซ็กส์…ที่ไม่เจ็บ” และครั้งที่ ๓ (๒๕๕๐) เป็นการประกวดหนังสารคดีสั้น หัวข้อ “เอดส์รักษาได้”

นอกจากหนังสั้นจากโครงการหนังม่านรูดแล้ว ยังมีภาพยนตร์การ์ตูน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และยาต้านไวรัส ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิ WEB Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์การ์ตูน แต่ละเรื่องจะมีจุดเด่นและเนื้อหาที่ต่างกัน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ในชุมนุม ชมรม หรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อตั้งคำถามชวนคิด ชวนคุยกับผู้ชมภาพยนตร์ได้ ซึ่งโครงการฯ ได้พัฒนาแนวคำถามและการสรุปประเด็นสำหรับภาพยนตร์แต่ละเรื่องเพื่อความสะดวกในการนำไปปรับใช้ไว้ในคู่มือฯ นี้แล้ว

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here