ยุติการตั้งครรภ์ ถือว่าบาปหรือไม่

222

ผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์อาจมีความรู้สึกทั้งโล่งใจที่แก้ปัญหาให้คลี่คลายไป แต่ก็อาจรู้สึกหดหู่ใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจยุติการเติบโตของตัวอ่อนในท้องไป เราจะไม่ใช้คำว่า “ทารก” หรือ “เด็ก” เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครรภ์เป็นเพียงตัวอ่อน เราจะไม่ใช้คำว่า “แม่” กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เพราะผู้หญิงยังสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่

การกล่าวว่าการทำแท้งเป็นบาป เพราะว่าทำลายชีวิต อาจเป็นการกล่าวที่อคติต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหามากเกินไป เพราะว่าตัวอ่อนในครรภ์ไม่น่าจะมีสภาวะเป็นบุคคล ยังไม่มีเงื่อนไขของความเป็นบุคคลอย่างครบถ้วน ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระนอกครรภ์ได้ ดังนั้นยุติการเติบโตต่อไปของตัวอ่อนจึงไม่น่าจะถือว่าเป็นการทำลายชีวิต การต้องประสบปัญหาท้องไม่พร้อมแล้วเลือกการยุติการตั้งครรภ์ อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่สวยงาม แต่ก็ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง และเป็นการให้โอกาสผู้หญิงได้ “ท้องที่พร้อม” ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here