หลักการสำคัญของการให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PUBERTY AND HEALTH EDUCATION – PHE) ที่ครอบคลุมประเด็นเพศสภาพที่หลากหลาย [5 เมษายน 2562]

0
โดยทั่วไป การให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PHE) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ลักษณะเฉพาะของเพศหญิงชาย อารมณ์ และความสัมพันธ์ แต่ประเด็น เพศสภาพ (Gender) กลับไม่ได้รับความสำคัญ หรือถูกกล่าวถึงน้อยมาก แม้กระทั่งในหลักสูตรสุขศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมรอบด้าน การให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PHE) ที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเพศสภาพที่หลากหลายอย่างชัดเจนมีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน นอกจากเป็นการแสดงถึงการยอมรับและยืนยันตัวตนของนักเรียนทุกคนแล้ว การรับรู้ถึงการยอมรับและเห็นตัวเองปรากฎหรือเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรมีแนวโน้มที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เยาวชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องร่างกายและเรื่องสัมพันธภาพที่จะส่งผลดีกับตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรู้เพื่อเข้าใจพัฒนาการที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองแล้ว ความเข้าใจถึงประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายที่แต่ละคนต้องเผชิญเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่นที่นักเรียนต้องพยายามรับมือและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกายและอารมณ์ความรู้สึก การไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่ครอบคลุมถึงเรื่องเพศสภาพที่หลากหลายในจังหวะเวลาสำคัญของชีวิตที่คนๆ หนึ่งกำลังค้นหาว่าเราคือใครและจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร อาจทำให้เยาวชนหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยว จากการถูกทำให้รู้สึกและถูกทำให้เชื่อว่าพวกเขาไม่มีที่ทางของตนเองบนโลกใบนี้ ความรู้สึกโดดเดี่ยวและการถูกมองไม่เห็นนี้...

บังคับทรงผม = ข่มขืน (27 พฤษภาคม 2563)

0
บังคับทรงผม  =  ข่มขืน คอลัมน์  :  คุยเรื่องเพศกับพระชายเรื่องโดย  :  พระชาย วรธรรม            เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม ที่ผ่านมามีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนที่สำนักข่าวต่าง ๆ ขึ้นหัวข่าวประมาณว่า  “เด็กไทยมีเฮจะได้ไว้ผมยาว”  แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเด็ก ๆ อาจไม่ได้ไว้ผมยาวอย่างที่จั่วหัวไว้ก็ได้           ที่จริงประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่ในสายตาข้าพเจ้า  เมื่อวิเคราะห์จากเนื้อหาแล้วพบว่ามีเนื้อหาเดิม ๆ ว่านักเรียนชายไว้สั้นหรือยาวได้ไม่เกินตีนผม ส่วนนักเรียนหญิงไว้สั้นหรือยาวก็ได้...

เรื่องเล่า : สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663

0
          ทราบไหมว่า ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เมื่อตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์แล้ว พวกเธอพร้อมทำทุกวิถีทาง เพื่อไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของความตั้งใจ ผู้หญิงส่วนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ได้กินยาสตรีเบลโล, ยาสตรีเพ็ญภาค, เหล้าขาว เพราะเข้าใจตว่ามันจะทำให้ขับตัวอ่อนหรือขับเลือดออกมา ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดและอันตรายมากเลยล่ะค่ะ เพราะ ยาสตรีเป็นยาที่ใช้สำหรับคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มีฤทธิ์กระตุ้นฮอร์โมน ปรับฮอร์โมนให้ประจำเดือนมาต่อเนื่อง แต่จะใช้ไม่ได้ผลกับหญิงที่ตั้งครรภ์        ...

คุมกำเนิดหลังท้องไม่พร้อม มีความสำคัญ

0
ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่อ หรือ ผ่านการยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการท้องอีก ดังนั้นการแนะนำวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมหลังจากยุติการตั้งครรภ์ เป็นหนทางที่ดีในการลดความเสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมในอนาคต โดยมีองค์ความรู้ที่ผู้หญิงควรทำความเข้าใจต่อไปนี้  • หลังยุติการตั้งครรภ์ หากมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ในเวลา 11 วันหลังจากนี้  • หลังคลอดบุตร หากมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้แม้ว่าประจำเดือนยังไม่มา...

ยุติการตั้งครรภ์ ถือว่าบาปหรือไม่

0
ผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์อาจมีความรู้สึกทั้งโล่งใจที่แก้ปัญหาให้คลี่คลายไป แต่ก็อาจรู้สึกหดหู่ใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจยุติการเติบโตของตัวอ่อนในท้องไป เราจะไม่ใช้คำว่า “ทารก” หรือ “เด็ก” เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครรภ์เป็นเพียงตัวอ่อน เราจะไม่ใช้คำว่า “แม่” กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เพราะผู้หญิงยังสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ การกล่าวว่าการทำแท้งเป็นบาป เพราะว่าทำลายชีวิต อาจเป็นการกล่าวที่อคติต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหามากเกินไป เพราะว่าตัวอ่อนในครรภ์ไม่น่าจะมีสภาวะเป็นบุคคล...

ยุติการตั้งครรภ์ ปลอดภัยหรือไม่?

0
มีความปลอดภัยแน่นอน ถ้า...1) ให้บริการโดยแพทย์และพยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลป์2) สถานบริการมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย3) ใช้วิธีการถูกต้องตามหลักทางการและสอดคล้องกับอายุครรภ์4) มีการตรวจอายุครรภ์ และใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับอายุและสภาพของครรภ์ ไม่ปลอดภัย ถ้า...1) สถานบริการไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย2) ผู้ให้บริการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์หรือพยาบาล โดยไม่มีใบประกอบโรคศิลป์3) มีการกล่าวอ้างว่าสามารถยุติฯ ได้ในทุกอายุครรภ์4) วิธีการที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ไม่เป็นไปดังแนวทางที่กำหนด5) ซื้อหายาจากแหล่งที่ไม่มีการปรึกษาก่อนการให้บริการ และใช้ยาขนานเดียวได้ในทุกอายุครรภ์

บริการปรึกษาทางเลือก คืออะไร?

0
คือ การปรึกษาที่เสริมพลังให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ให้สามารถตัดสินทางเลือกที่สอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไขชีวิตของตนเอง หัวใจสำคัญของการให้การปรึกษาทางเลือก คือ...

เมื่อท้องไม่พร้อม ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือก?

0
เพราะว่าผู้หญิงเป็นเจ้าของร่างกาย จึงมีสิทธิโดยชอบธรรมต่อร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การบังคับให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์โดยฝืนความต้องการถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2491 ...

ชายหญิง กับความรู้สึกทางเพศ

0
         หลายคนมักจะเข้าใจว่า "ผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศมากกว่าผู้หญิง" และความเชื่อแบบเก่ายังกระทำต่อผู้หญิงอีกว่า ห้ามแสดงออกทางเพศ ต้องเก็บงำเอาไว้ให้มิดชิด จนบางครั้งหลายคนเข้าใจว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นได้เหมือนๆ กัน เพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา แต่จะมีมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล           ในระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนั้น เราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนหรอกว่าเพศไหนจะมีความรู้สึกทางเพศมากหรือน้อยกว่ากัน เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่รู้กันและเป็นความจริงก็คือผู้ชายจะมีความไวต่อความรู้สึกทางเพศได้ง่ายกว่าผู้หญิง หรืออีกนัยหนึ่งคือถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายกว่านั่นเอง           และอีกอย่างหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมักจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศแตกต่างกัน และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทั้งสองคนไม่ค่อยชอบพูดคุยกันให้เข้าใจ (ส่วนหนึ่งก็เพราะเราถูกฝึกมาไม่ให้พูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจ และอย่างเปิดเผยจริงใจด้วยแหละ) สิ่งนี้เองที่นำพาให้คนสองคนเข้าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ตั้งใจ เมื่อมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังสองต่อสอง           ผู้ชายหลายคนมักจะคิดเข้าข้างตนเอง (เป็นธรรมชาติของมนุษย์) ว่า การที่ผู้หญิงยอมไปไหนกับตนสองต่อสอง...

เมื่อเซ็กซ์กลายเป็น “เรื่องสนุกที่อาจทุกข์ถนัด”

0
        การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น หลายคนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน เป็นเรื่องอิสระ และพวกเขาเป็นผู้ใหญ่พอแล้วที่จะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรก็ได้ และคิดว่าตนเองพร้อมแล้วสำหรับเรื่องแบบนี้ นั่นเป็นการมองอะไรเพียงด้านเดียว มองเห็นแต่ในด้านสวยงาม สดใส ความรัก ความโรแมนติก และการได้ใกล้ชิดกันสองต่อสองเท่านั้น          แต่จริงๆ..คุณพร้อมแล้วจริงหรือ คุณอาจจะพร้อมในเรื่องร่างกาย แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ให้พวกคุณต้องคิดอีกมากทีเดียว ทั้งเรื่องการเรียน ความรู้สึกของพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่รักคุณ และโดยเฉพาะเรื่องท้องและการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ..           ดังนั้น หยุดคิดสักนิดหนึ่งดีไหมว่า ที่คิดว่าพร้อม พร้อมแน่แล้วหรือ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจริงหรือ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ...